Sporten en bewegen, en dus ook voetballen is gezond. Om hun leden aan te sporen om niet stil te zitten komen de meeste ziekenfondsen tussen in het lidgeld van de sportclub.

Een manier om voetballen zo laagdrempelig mogelijk te maken en dus een gedeelte van je lidgeld te recupereren.

Het lid (of de ouder) is verantwoordelijk voor het aanvragen van deze tussenkomst.

Je kan je aanvraag laten valideren:

Steek je document in de brievenbus secretariaat in de Ossmi-chalet (voor vragen: Pascale Van Hees)
Of Stuur je document naar Patrick Geis, Gezondheidslei 34, 2930  Brasschaat
Of Stuur je aanvraag per mail naar patrick@ossmi.be

Hieronder vind je de terugbetalingsformulieren van de verschillende ziekenfondsen.

Christelijke Mutualiteit
Wie beweegt, wordt gesponsord. CM komt tegemoet in het lidmaatschap van een sportclub. Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal 15 euro per jaar => download het attest

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
Het ziekenfonds sponsort ongeacht de leeftijd leden die zich aansluiten bij een sport- of fitnessclub. De tegemoetkoming bedraagt tot 30 euro per kalenderjaar en per persoon => download het attest

Partena Ziekenfonds
Partena Ziekenfonds voorziet een tegemoetkoming van éénmalig 15 euro per jaar => download het attest

Liberale Mutualiteit
Wie actief aan sport doet en zich inschrijft bij een erkende sportclub, ontvangt een tussenkomst van 25 euro, ieder kalenderjaar opnieuw =>download het attest

Onafhankelijk Ziekenfonds
Iedereen krijgt een tussenkomst van € 15,00 voor het lidgeld bij een sportclub (voor de duur van een sportseizoen) => download het attest

Socialistische mutualiteit
Iedereen krijgt een tussenkomst van € 15,00 voor het lidgeld bij een sportclub (voor de duur van een kalenderjaar) => download het attest


Inschrijvingsformulier Ossmi

Zie clubinfo - inschrijving speler 

 

Aangifte sportongeval

 

Aan te vragen bij patrick Geis

 

Bericht KBVB:

quote

BELANGRIJKE MEDEDELING VAN HET DEPARTEMENT ONGEVALLEN VAN DE KBVB/ACFF/VFV BIJ HET IN WERKING TREDEN VAN DE NIEUWE WET OP DE PRIVACY

Als grootste sportbond in België, moeten wij de ganse tijd waken op de zeer precieze en correcte behandeling van de persoonsgegevens van alle deelnemende partijen.

Dit is de reden waarom wij U erop wijzen dat de nieuwe recto/verso ongevalsaangiften.

We willen benadrukken dat de nieuwe aangifte, aangepast aan de nieuwe privacywet die in werking is getreden op 25 mei 2018, in de toekomst moet ondertekend worden zowel door de gerechtigde correspondent van de club (Patrick Geis) als door het slachtoffer, of door zijn ouders indien het slachtoffer jonger is dan 13 jaar.

Deze twee handtekeningen zijn verplicht, op straffe van weigering van inboeking !

Info voor Patrick Geis/GC: Voor alle inlichtingen, staat de dienst - Ongevallen (tel. 02/447.12.69 - 02/447.13.16 - 02/447.12.56) of voor nieuwe bestellingen de dienst Verzending (tel. 02/477.12.00 - 02/477.12.68 - 02/477.12.98) van de KBVB ter uwer beschikking. 

C. Theus
Insurance Manager
KBVB-URBSFA

unquote